Vastuuvapautus

ENGLISH BELOW!

Toiminnan nimi
Parkour/Boulderkiipeily/Toiminnallinen harjoittelu, järjestäjä: Fluxus Oy / Parkourkeskus

Vapaaehtoinen osallistuminen
Osallistun kiipeilyyn, parkouriin ja toiminnalliseen harjoitteluun vapaaehtoisesti. Minua on informoitu toimintaan sisältyvistä riskeistä etukäteen ja tiedostan toimintaan liittyvät riskit. Olen kykenevä harkitsemaan oman osallistumiseni edellytyksen terveyteni ja taitojeni kannalta. Olen tietoinen siitä, että toiminta on sen luonteinen, että siihen sisältyy tapaturman, loukkaantumisen tai pahimmassa tapauksessa kuoleman riski.

Järjestäjän vapautus vastuusta
Tietoisena kiipeilyyn, parkouriin ja toiminnallisen harjoitteluun sisältyvistä riskeistä ilmoitan, että vapautan järjestäjän ja sen edustajat kaikesta vastuusta minulle mahdollisesti aiheutuvista terveyteen tai varallisuuteen kohdistuvista vahingoista, sisältäen mahdollisen kuolemantapauksen. Vastuusta vapautus itse toiminnan aikaa matkoineen sekä mahdollisesti myöhemmin ilmeneviä vahinkoja, joiden syntyperuste sijoittuu mainittuun aikaan. Vastuusta vapautus ei kuitenkaan koske järjestäjän tai sen edustajan huolimattoman tai tahallisen menettelyn aiheuttamia vahinkoja.

Vakuutukset
Olen ennakkoon saanut tiedon, että asiakkaana vastaan itse matka- ja tapaturmavakuutuksestani. Vapaa-ajanvakuutus ei yleensä korvaa kiipeilyssä tapahtuvia vahinkoja.

Vaatimukset
Edellä ilmoittamaani liittyen vakuutan, että en tule esittämään järjestäjää tai sen edustajia vastaan rikos- tai siviiliperusteista vaatimusta. Tämä koskee myös edunsaajiani ja oikeudenomistajiani.

Käyttäjäsäännöt
Älä huuda. Poista ylimääräiset tavarat taskuista. Varo, ettet jää kenenkään alle. Varo, ettet tipu kenenkään päälle. Totuttele esteisiin. Kun kiipeät ylös, kiipeä vähän matkaa alaspäin ennen kuin hyppäät alas. Älä kiipeä, jos olet vaarassa tippua patjalla tai lattialla olevien esineiden päälle. Parkourille ja kiipeilylle on lajinomaista, että otteet ja esteet voivat joskus pyörähtää tai siirtyä paikoiltaan. Päihtyneet eivät saa harjoitella, promilleraja 0%.

Sairaudet ja muut rajoitteet
Jos teillä on osteoporoosi tai olette raskaana, neuvotelkaa kiipeilyn ja parkourin sopivuudesta teille lääkärinne kanssa. Jos teillä on näkö- tai kuulovamma, neuvotelkaa kiipeilyn ja parkourin sopivuudesta Parkourkeskuksen henkilökunnan kanssa.

Sitoumuksen hyväksyminen/allekirjoitus
Olen huolellisesti lukenut tämän asiakirjan. Ymmärrän asiakirjan sisällön ja merkityksen ja hyväksyn käyttösäännöt. Allekirjoitan tämän asiakirjan maksamalla sisäänpääsymaksun ja/tai osallistumalla Parkourkeskuksen toimintaan.

 

 

Sport
Parkour, Bouldering, Natural movement

Name of Business
Parkourkeskus/Fluxus Oy

Voluntary participation
I am taking part in climbing voluntarily, and I have been informed in advance about the risks and have received enough information about parkour and bouldering. I am also capable to think about my health and skills when it comes to the sport. I also know that the sport involves the risk of getting hurt, accidents and even the possibility of fatality.

Releasing Parkourkeskus (Fluxus Oy) and its representative from all liability
As I am aware of the risks involved in parkour and bouldering, and I hereby state that I release Fluxus Oy and its representatives of all liability considering my health and well being, also in the case of fatality. This waiver also releases Fluxus Oy and its representatives from responsibility for accidents that may happen when the participant is coming and going to the premises, the training itself and possible after effects that may be caused by parkour or climbing itself. This waiver does not release Fluxus Oy and its representatives of liability if they have been careless or deliberately caused damage by their actions.

Insurance
I have been informed in advance that as a customer I have to arrange my own travel and accident insurance.

Claims
I declare that I will not raise criminal or civil charges towards Fluxus Oy or its representatives neither will my family members or guardians.

Rules
Don’t run, don’t shout. Remove all extra items from your pockets. Be careful not to fall on anybody. Be careful not to let anybody fall on you. Get used to the mattresses. When you climb up, climb down before jumping down. Don’t ascend the wall if there are objects you might fall on. It’s normal for parkour and climbing that holds and obstacles might accidentally turn or move. You are not allowed to climb or do parkour if you are under influence of alcohol.

Illnesses and other limitations
If you have osteophorosis or you are pregnant, consult suitability of parkour and climbing with your doctor. If you have a sight or hearing disability, consult suitability of parkour and climbing with the staff of Fluxus Oy.

Accepting/Signing this liability waiver
I have carefully read this contract and understand its meaning. I sign this contract by paying the entrance fee and/or taking part in activities in Parkourkeskus/Fluxus Oy.