Parkourkeskus mukana edistämässä sukupuolisensitiivistä harrastustoimintaa.


by Mikael, 28.01.2019
Viime viikolla Parkourkeskus osallistui Oranssi RYn järjestämään koulutustilaisuuteen. Koulutuksen aiheena oli miten luoda turvallinen harrastusilmapiiri sukupuoleltaan moninaisille nuorille.

Parkour on hyvin monipuolinen urheilu joka ei vain täytä kehon fyysisiä tarpeita liikkumiseen, mutta myös henkisiä tarpeita haasteilla ja kehityksellä sekä sosiaalisia tarpeita yhteisöllisyydellään ja kannustavalla ympäristöllään. Kaikki voivat iästä, taustasta tai sukupuolesta riippumatta nauttia luonnollisesta liikkumiskyvystään kuten myös oikeudestaan ilmaista itseään.

Parkourkeskus tukee tätä filosofiaa ja pyrkii tiloissaan ja tunneillaan luomaan turvallisen ympäristön.
Meidän tiloissa ja tunneilla painotetaan että parkour ei ole kilpailu, vaan leikki. Opetuksessa kannustetaan positiivisen kautta ja luodaan onnistumisia. Kun jokainen etenee omaa tahtia ja ilman turhia paineita, on mahdollista että parkour alkaa vaikuttamaan positiivisella ja pysyvällä tavalla myös elämään Parkourkeskuksen ulkopuolella.

Parkoukeskuksen yhteistyö jatkuu Oranssi RYn kanssa tulevaisuudessa järjestettäviin työpajoihin ja tutustumistapahtumiin sekä jatkuvaan kehitykseen aina tietoisempaan ja avoinaisempaan toimintaan.

Lisätietoa sukupuolimoninaisuudesta löytyy sivulta seta.fi

Lisatietoa Oranssi RYn toiminnasta löytyy sivulta oranssi.net