Miksi parkour; miksi valita lajiksi tai harrastukseksi parkour? Mitä erikoista tai ihmeellistä se tarjoaa mitä muista lajeista ei saa?

Parkour on lasten laji?
Suomessa parkour on saavuttanut suosion monesta syystä lasten parissa enemmän kuin nuorten tai aikuisten. Parkour mielletään ja kuvaillaan juuri siksi mitä lapset tekevät luonnostaan ja mitä heidän kuuluisikin tehdä. Valitettavasti kuitenkin lasten ja nuorten liikkuminen on vähentynyt sekä myös aikuisten. Aikuisten liikkumattomuudesta ei olla niin huolisaan, vaikka se loppuu joskus jopa nuorella aikuisiällä. Työtä, statuksia, kilpailua ja aikuisuutta pidetään niin tärkeänä, että unohdetaan oma terveys. Kaikkien tulisi liikkua läpi elämän ja parvostaa sitä yhtenä tärkeänä elementtinä osana elämää. Naapurimaissamme ja muualla maailmassa parkourin harrastajista suurin osa on nuoria ja aikuisia. Laji ei siis ole pelkästään lapsille vaan päin vastoin.


Asiat valmiiksi pureskeltuna

Parkourissa ei kategorisoida eikä laiteta asioita laatikkoon vaan ajatuksena on juuri ajatella laatikon ulkopuolelta. Yhtä oikeaa tapaa ei ole.
Parkouria kuvaillaan usein enemmän filosofiaksi, ajatusmaailmaksi tai elämäntavaksi pelkän liikkumisharrastuksen sijaan. Miten voittaa haasteet, miten pysyä terveenä, mitä ja miten harjoitella heikkoja puolia? Tavoitteena ei ole olla paras verrattuna muihin vaan olla paras mahdollinen veriso itsestään. Olla mahdollisimman monipuolinen, osata monia asioita ja harjoitella niitä mitä ei vielä osaa. Yrittää aina haastaa ja kehittää itseään henkisesti ja fyysisesti kaikilla elämän osa-alueilla. Tämä näkyy myös meillä tunneilla; suoria vastauksia ei aina saa vaan paljon jää jokaiselle itselle pohdittavaksi ja kokeiltavaksi.

Hyvä yhteisö?
Yhteisöllisyys on iso osa parkouria. Suomessa yhteisö on hyvin avoin ja laaja; tapahtumiin voi kuka vain osallistua ja yhteisesti nauttia liikkumisesta ja keskustella muiden kanssa. Niinhän kaikki sanovat lajistaan, että se on kuin perhettä. Parkour-yhteisö on myös maailman mittakaavassa avoin; matkustaessa toiseen maahan voi aina löytää yösijan toisen harrastajan luota.

Kilpailu?
Parkourissa ei kilpailla. Maailmalla valitettavasti kuitenkin järjestetään kilpailuja parkour nimen alla eikä huomioida sitä, että kilpaillessa parkourin ajatusmaailmasta jää aina jotain puuttumaan. Meidän toiminnassamme ei kilpailla eikä tulla kilpailemaan tästä syystä. Emme tahdo tukea kilpailua kun sitä esiintyy jo niin paljon jokaisen arjessa vaan haluamme tarjota paikan, jossa voit keskittyä omaan kehittymiseen ilman ulkoisia paineita. Samalla tahdomme opettaa muiden kunnioittamista, mikä on helpompaa silloin kuin ei tarvitse vertailla itseään muihin.
Monelle parkourin pariin löytäneelle juuri kilpailemattomuus on tärkein piirre lajissa. Lajin henkeen kuuluukin, että kaikentasoiset voivat yhdessä tehdä samaa harjoitetta omalla tasollaan eikä kenenkään tarvitse pelätä olevansa ulkopuolinen tai alempiarvoinen kuin muut. Jokainen harjoittelee kehittääkseen itseään ja samalla auttaa muita eteenpäin. Tätä kautta syntyy tukeva pohja muiden huomioon ottamiselle, terveelle itseluottamukselle ja positiiviselle asenteelle liikkumista ja elämää kohtaan.

Tulevaisuus ja ammatti lajista?
Yhä useampi parkourin parissa harjoitteleva on tehnyt siitä myös työn itselleen. Lajin edelleen kasvaessa samalla syntyy myös uusia mahdollisuuksia päästä jakamaan omaa osaamistaan muille. Moni paikka tarjoaa parkourin ohjaamista ja tarvetta uusille ohjaajille on jatkuvasti. Täytyy vain rohkeasti uskaltaa kysyä.