Toiminnan nimi
Parkour/Boulderkiipeily/Toiminnallinen harjoittelu, järjestäjä: Fluxus Oy / Parkourkeskus

Vapaaehtoinen osallistuminen
Osallistun kiipeilyyn, parkouriin ja toiminnalliseen harjoitteluun vapaaehtoisesti. Minua on informoitu toimintaan sisältyvistä riskeistä etukäteen ja tiedostan toimintaan liittyvät riskit. Olen kykenevä harkitsemaan oman osallistumiseni edellytyksen terveyteni ja taitojeni kannalta. Olen tietoinen siitä, että toiminta on sen luonteinen, että siihen sisältyy tapaturman, loukkaantumisen tai pahimmassa tapauksessa kuoleman riski.

Järjestäjän vapautus vastuusta
Tietoisena kiipeilyyn, parkouriin ja toiminnallisen harjoitteluun sisältyvistä riskeistä ilmoitan, että vapautan järjestäjän ja sen edustajat kaikesta vastuusta minulle mahdollisesti aiheutuvista terveyteen tai varallisuuteen kohdistuvista vahingoista, sisältäen mahdollisen kuolemantapauksen. Vastuusta vapautus itse toiminnan aikaa matkoineen sekä mahdollisesti myöhemmin ilmeneviä vahinkoja, joiden syntyperuste sijoittuu mainittuun aikaan. Vastuusta vapautus ei kuitenkaan koske järjestäjän tai sen edustajan huolimattoman tai tahallisen menettelyn aiheuttamia vahinkoja.

Vakuutukset
Olen ennakkoon saanut tiedon, että asiakkaana vastaan itse matka- ja tapaturmavakuutuksestani. Vapaa-ajanvakuutus ei yleensä korvaa kiipeilyssä tapahtuvia vahinkoja.

Vaatimukset
Edellä ilmoittamaani liittyen vakuutan, että en tule esittämään järjestäjää tai sen edustajia vastaan rikos- tai siviiliperusteista vaatimusta. Tämä koskee myös edunsaajiani ja oikeudenomistajiani.

Käyttäjäsäännöt
Älä huuda. Poista ylimääräiset tavarat taskuista. Varo, ettet jää kenenkään alle. Varo, ettet tipu kenenkään päälle. Totuttele esteisiin. Kun kiipeät ylös, kiipeä vähän matkaa alaspäin ennen kuin hyppäät alas. Älä kiipeä, jos olet vaarassa tippua patjalla tai lattialla olevien esineiden päälle. Parkourille ja kiipeilylle on lajinomaista, että otteet ja esteet voivat joskus pyörähtää tai siirtyä paikoiltaan. Päihtyneet eivät saa harjoitella, promilleraja 0%.

Sairaudet ja muut rajoitteet
Jos teillä on osteoporoosi tai olette raskaana, neuvotelkaa kiipeilyn ja parkourin sopivuudesta teille lääkärinne kanssa. Jos teillä on näkö- tai kuulovamma, neuvotelkaa kiipeilyn ja parkourin sopivuudesta Parkourkeskuksen henkilökunnan kanssa.

Sitoumuksen hyväksyminen/allekirjoitus
Olen huolellisesti lukenut tämän asiakirjan. Ymmärrän asiakirjan sisällön ja merkityksen ja hyväksyn käyttösäännöt. Allekirjoitan tämän asiakirjan maksamalla sisäänpääsymaksun ja/tai osallistumalla Parkourkeskuksen toimintaan.
Parkourkeskus/Fluxus Oy.